Các loại cây thủy sinh

Cây cau tiểu trâm thủy sinh

139.000

Các loại cây thủy sinh

Cây kim ngân thủy sinh

159.000

Các loại cây thủy sinh

Cây ngọc ngân thủy sinh

159.000

Các loại cây thủy sinh

CÂY PHẤT DỤ TRÚC THỦY SINH

LH: 0981.926.629

Các loại cây thủy sinh

Cây phát lộc thủy sinh

139.000

Các loại cây thủy sinh

Cây phú quý thủy sinh

159.000

Các loại cây thủy sinh

Cây si cảnh thủy sinh

165.000

Các loại cây thủy sinh

Cây thanh tâm

120.000

Các loại cây thủy sinh

Cây trầu bà thủy sinh

99.000

Các loại cây thủy sinh

Cây vạn lộc thủy sinh

179.000