Hãy đến với Indoor Garden để rinh về cho mình những decor xinh và chậu cây độc – đẹp – có ý nghĩa cho riêng mình bạn nhé!

Ngoài ra bạn còn rất nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khách cho người mệnh mộc dưới đây:

Các loại cây thủy sinh

Cây thanh tâm

120.000

Cây cảnh mini để bàn

Cây ngũ gia bì

190.000680.000

Cây cảnh mini để bàn

Cây kim tiền để bàn

190.000299.000

Cây cảnh trong nhà

Cây cọ cảnh để bàn

120.000

Cây cảnh mini để bàn

Cây mai chiếu thủy

190.000

Cây cảnh mini để bàn

Cây kim ngân gốc

209.000550.000

Cây cảnh mini để bàn

Cây cau tiểu trâm

190.000

Cây cảnh trong nhà

Cây đại phú gia

560.000

Cây cảnh mini để bàn

Cây bàng singapore

159.000