Cây cảnh mini để bàn

Cây ngọc ngân để bàn

190.000

Cây cảnh mini để bàn

Cây trầu bà đế vương đỏ

169.000

Cây cảnh mini để bàn

Cây kim tiền để bàn

190.000299.000

Các loại cây thủy sinh

Cây kim ngân thủy sinh

190.000

Cây cảnh mini để bàn

Cây kim ngân gốc

209.000550.000

Cây cảnh mini để bàn

Cỏ lan chi

139.000

Cây cảnh mini để bàn

Cây trúc phát tài để bàn

49.000

Các loại cây thủy sinh

Cây ngọc ngân thủy sinh

180.000

Cây cảnh mini để bàn

Cây hạnh phúc để bàn

250.000750.000

Cây cảnh trong nhà

Cây trầu bà đế vương xanh

190.000

Cây cảnh trong nhà

Cây lan ý

200.000